Motorne pumpe za vodu

Motorne pumpe za vodu

Endress i BBA motorne pumpe za vodu

Motorne pumpe za vodu možemo podijeliti na motorne drenažne pumpe za vodu za odvodnju čiste i prljave vode s abrazivnim česticama, te motorne muljne pumpe za vodu za odvodnju blata i mulja sa abrazivnim česticama.

U ponudi imamo motorne pumpe za vodu dva renomirana proizvođača: Endress i BBA.

BBA pumpe za vodu većeg kapaciteta dijelimo na:
  • BBA dizel drenažne i fekalne pumpe kapaciteta od 100 m3/h do 6500 m3/h
  • BBA pumpe sa visokom visinom dobave kapaciteta od 130 m3/h do 1500 m3/h
    Pumpe sa visokom visinom dobave imaju visok izlazni tlak do 22 bar-a. Pogodne su za hitne intervencije. Pumpe sa visokom visinom dobave do 200 m, napravljene su od čvrstih materijala GGG70 i omogućuju prolaz velikih čestica, i namjenjene su za rudnike.
  • Dizel muljne i betonit pumpe kapaciteta od 150 m3/h do 500 m3/h
    Sa BV serijom muljnih pumpi, BBA ima i vakum cenfrifugalne pumpe za abrazivne tekućine. Posebno dizajnirane za pumpanje mulja i betonita i u najtežim uvjetima. Visoka učinkovitost pumpe i efikasan dizel motor omogućuju da se posao odradi učinkovito uz minimalan trošak.
Zaštita osobnih podataka