Električne potopne drenažne pumpe za vodu

Grindex pumpe za vodu

Grindex drenažne potopne električne pumpe za vodu namijenjene su za odvodnju čiste i prljave vode s manjim abrazivnim tvarima kao što je npr. glina. Također mogu pumpati i vodu s pjeskom i krutim tvarima do 12 mm, pri tome ne smije biti prevelika koncentracija pjeska. Najčešće se koriste na gradilištima, kao i za odvodnju podzemnih i oborinskih voda.
Grindex drenažne električne potopne pumpe za vodu mogu ispumpavati tekućine pH vrijednosti 5-8. Grindex električne potopne drenažne pumpe za vodu mogu raditi na suho bez oštećenja pumpe, te im nadzor nije potreban. Prikladne su za pumpanje velike količine prljave vode: visina dobave 15 - 200 metara, protok 6 - 350 l/s.

Grindex drenažne pumpe dizajnirane su za profesionalnu upotrebu i u teškim uvjetima poput rudnika, gradilišta, tunela i ostale zahtjevne industrije.