Električne drenažne potopne pumpe za vodu

Električne potopne drenažne pumpe za vodu

Grindex pumpe za vodu

Grindex drenažne potopne električne pumpe za vodu namijenjene su za odvodnju čiste i prljave vode s manjim abrazivnim tvarima kao što je npr. glina. Također mogu pumpati i vodu s pjeskom i krutim tvarima do 12 mm, pri tome ne smije biti prevelika koncentracija pjeska. Najčešće se koriste na gradilištima, kao i za odvodnju podzemnih i oborinskih voda.
Grindex drenažne električne potopne pumpe za vodu mogu ispumpavati tekućine pH vrijednosti 5-8. Grindex električne potopne drenažne pumpe za vodu mogu raditi na suho bez oštećenja pumpe, te im nadzor nije potreban. Prikladne su za pumpanje velike količine prljave vode: visina dobave 15 - 200 metara, protok 6 - 350 l/s.

Grindex drenažne pumpe dizajnirane su za profesionalnu upotrebu i u teškim uvjetima poput rudnika, gradilišta, tunela i ostale zahtjevne industrije.
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Micro
Kapacitet 4 l/s Veličina čestica 11x 5 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Milli
Kapacitet 3 l/s Veličina čestica 6,2 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Mini
Kapacitet 5 l/s Veličina čestica 11x5 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Minex Lite
Kapacitet 8 l/s Veličina čestica 7,5 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Minex
Kapacitet 11/10 l/s Veličina čestica 7,5 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Minette
Kapacitet 15/17 l/s Veličina čestica 9 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Minor N / H
Kapacitet 35 l/s Veličina čestica 10 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Major N / H
Kapacitet 20/40 Veličina čestica 10 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Master N / H / SH
Kapacitet 60/30/20 Veličina čestica 10 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Matador N / H
Kapacitet 100/45 Veličina čestica 12 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Maxi H-Lite
Kapacitet 60 l/s Veličina čestica 12 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Maxi N / H / L
Kapacitet 160/30/250 Veličina čestica 15/12 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Magnum L / N / H
Kapacitet 150/100/350 l/s Veličina čestica 12 mm
Električna drenažna potopna pumpa za vodu Grindex Mega
Kapacitet 160/60 l/s Veličina čestica 10 mm
Električna drenažna potopna pumpa za korozivne tekućine Grindex Minette Inox
Kapacitet 17 l/s Veličina čestica 7,5 mm
Električna potopna drenažna pumpa za korozivne tekućine Major Inox
Kapacitet 45 l/s Veličina čestica 8,5 mm
Električna drenažna potopna pumpa za korozivne tekućine Grindex Master Inox
Kapacitet 50/20 l/s Veličina čestica 8,5 mm
Električna drenažna potopna pumpa za korozivne tekućine Grindex Mega Inox
Kapacitet 140/60 l/s Veličina čestica 10 mm