Hidraulične pumpe za vodu

Hidraulične pumpe za vodu

Za najteže poslove odvodnje u građevini

To su VORTEX pumpe za prljavu vodu sa velikm abrazivnim česticama. Hycon hidraulične pumpe za vodu mogu raditi na suho. Impeler smiješten na vrhu vrtložno usmjerava vodu i centrifugalnom silom stvara vrtlog u obliku stožca. Time stvara vrlo malen kontakt između vode i impelera. S time produljuje vijek trajanja impelera. Kod drugih pumpi voda se ispumpava direktno preko samog impelera što uzrokuje brzu potrošnju impelera. VORTEX pumpama mogu se ispumpavati čestice velikih dimenzja. Hycon hidraulične muljne pumpe imaju kapacitet do 120 m³/h.

Prednosti:
  • Bez električnih kabela
  • Može raditi na suho bez oštećenja
  • Vrlo visoke performanse
  • Samo nekoliko potrošnih dijelova
  • Dug vijek trajanja
  • Bez opsežne obuke operatera
  • Može se priključiti na bager ili radni stroj
  • VORTEX dizajn – reducirani troškovi
  • Visina ispumpavanja do 20 m
  • Ispumpava čestice do 74 mm