Pumpe s visokom visinom dobave i pumpe za rudnike

Pumpe s visokom visinom dobave i pumpe za rudnike

BBA pumpe za vodu

Pumpe sa visokom visinom dobave imaju visok izlazni tlak do 22 bar-a. Pogodne su za hitne intervencije. Pumpe sa visokom visinom dobave do 200 m, napravljene su od čvrstih materijala GGG70 i omogućuju prolaz velikih čestica, i namjenjene su za rudnike.
Tehničke karakteristike
BA80H D290
Kapacitet 100 m3/h
Visina dobave 100 m
Veličina čestica 25 mm
BA-C100H1 D418
Kapacitet 345 m3/h
Visina dobave 100 m
Veličina čestica 16 mm
BA-C150H7 D418
Kapacitet 850 m3/h
Visina dobave 110 m
Veličina čestica 31 mm
BA-C200S8 D495
Kapacitet 1250 m3/h
Visina dobave 135 m
Veličina čestica 62 mm
BA-C200H42 D557
Kapacitet 900 m3/h
Visina dobave 200 m
Veličina čestica 51 mm
BA-C250S4 D444
Kapacitet 1600 m3/h
Visina dobave 100 m
Veličina čestica 86 mm
BA-C250H45 D610
Kapacitet 1500 m3/h
Visina dobave 180 m
Veličina čestica 60 mm

Raspoloživost:

na upit

Garancija:

12 mjeseci

Servis:

da

Najam:

ne

Rezervni dijelovi:

da

Kontakt

Krunoslav Guberac

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.