Membranski generatori dušika

Membranski generatori dušika

Membranski generatori dušika čistoće do 99,5%, kapaciteta od 0,14 m3/h do 12,3 m3/h.


INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co. KG
Para, kisik, dušik, plemeniti plinovi i ugljični dioksid raspršuju se prema njihovoj molekularnoj strukturi, u različitom omjeru, kroz membrane od šupljih vlakana. Kisik ima visok stupanj difuzije i na taj način se može brzo razdvojiti iz smjese zraka. Dušik ima nizak stupanj difuzije i prodire u membranu vrlo sporo, na taj način se obogaćuje tijekom protoka kroz šuplja vlakna. Odgovarajuća razina čistoće plinova ovisi o brzini protoka. Kao posljedica varijacija u tlaku i strujanju volumena, plinovi se mogu precizno podešavati prema željenoj količini i odgovarajućoj čistoći.

Raspoloživost:

na upit

Garancija:

12 mjeseci

Servis:

da

Najam:

ne

Rezervni dijelovi:

da

Kontakt

Nenad Đurđević

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.