Uređaj za daljinski nadzor agregata

Uređaj za daljinski nadzor agregata

 • Mjerenje: napon baterije, jakost struje na izlazu, temperatura, srednja jakost struje, snaga, maksimalna snaga
 • Numerički prikaz na lokalnom displeju parametara napona, struje, snage, temperature prostorije
 • Nadzor rada agregata i invertera: prati se paljenje, gašenje, punjenje baterija, nivo goriva (ako ima ugrađen senzor nivoa)
 • Zapisivanje izmjerenih veličina svakih 10s (konfigurabilno), čuvanje svih podatka min. 3 mjeseca
 • SMS dojava* na neograničeni broj brojeva mobitela za sve izvanredne situacije** i po želji za svako regularno paljenje agregata
 • WEB interface za pregledavanje trenutnog stanja sustava i povijesti preko interneta
*Podrazumijeva se postojeći internetski priključak na lokaciji. Moguća je instalacija GSM data modema tamo gdje nema postojećeg priključka.

** Izvanredne situacije:
 • Agregat se nije upalio na komandu
 • Agregat se upalio bez komande
 • Agregat se nije ugasio na komandu
 • Agregat se ugasio bez komande
 • Agregat radi ali se ne pune baterije
 • Inverter se ugasio
 • Napon baterija izvan +/- granica
 • Tempratura prostorije izvan +/- granica
 • Gorivo na rezervi
DODATNO (OPCIJE):
 • Temperatura pojedine baterije odstupa za +/- 5°C od prosjeka grupe
 • Temperatura pojedine baterije izvan apsolutnih +/- granica
 • Napon pojedine baterije odstupa za +/- 10% od prosjeka grupe
OPCIJA: Upravljanje agregatom: od 1.700 naviše
 • Paljenje po kriteriju napona baterija, trenutne angažirane snage, doba dana
 • Gašenje po kriteriju napona baterija, trenutne angažirane snage, vremenskog perioda punjenja
 • Cijena najviše ovisi o izvedbi energetskog dijela sklopa za upravljanje (sklopnici, releji…)
OPCIJA: Mjerenje, pohrana i dojava za temperaturu svake baterije ili grupe baterija
 • Svako mjerno mjesto (neograničen broj)
 • Koncentrator za grupu do 8 senzora Kabliranje iznad 5 m od koncentratora do nadzornog ormara
OPCIJA: Mjerenje, pohrana i dojava napona svake pojedinačne baterije u grupi
 • Svako mjerno mjesto (do 8 baterija u seriji)
 • Koncentrator za grupu baterija
 • Kabliranje od koncentratora do nadzornog ormara, maksimalna udaljenost je 10m. Iznad 10 m udaljenosti potrebno je sabirničko pojačalo.
Zaštita osobnih podataka