Hidraulični agregat Hycon HPP18V FLEX

Hidraulični agregat Hycon HPP18V FLEX

Hidraulični agregat HPP18V FLEX omogućuje ručno mjenjanje protoka ulja od 0 do 40 l/min. Vrlo je popularan kod firmi koje zahtjevaju najviše performanse alata kao što su dijamantni alati za rezanje i bušenje koji najčešće zahtijevaju protok ulja od 40 l/min.
S obzirom na protok ulja od 0 do 40 l/min HPP18V FLEX hidraulični agregat može pogoniti sve ručno držane alate i omogućiti im rad sa najboljim performansama.

HPP18V FLEX hidraulični agregat ima oba električni i ručni start, tako da možete startati stroj i u slučaju praznog akumulatora. HPP18V FLEX je najbolji agregat na tržštu.
Tehničke karakteristike
Protok ulja 20-40 l/min
Max. tlak 160 bar
Motor Vanguard 18 KS benzin
Način startanja Potezno uže i e-start
Težina 108 kg
Nivo buke 89 1 m LPA dB
Nivo buke 101 LWA dB


Katalog: Hycon hidraulični agregati (eng)


Katalog: Hycon hidraulični alati (hr)

Raspoloživost:

na upit

Garancija:

12 mjeseci

Servis:

da

Najam:

ne

Rezervni dijelovi:

da

Kontakt

Krunoslav Guberac

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Zaštita osobnih podataka