CompAir - Vijčani bezuljni kompresori hlađeni zrakom ili vodom

D15H – D37H 100% bezuljni vijčani kompresori hlađeni zrakom ili vodom


Vijčani bezuljni kompresor D15H

Vijčani bezuljni kompresor D15H


Vijčani bezuljni kompresor D37H

Vijčani bezuljni kompresor D37H


Delcos XL kontrolna ploča

Delcos XL kontrolna ploča
Delcos XL ima zaslon visoke rezolucije osjetljiv na dodir.
Korisnički orjentiran i jenostavan za korištenje. Sve fukcije su jasno strukturirane u pet kategorija. Višejezičnost Delcos XL mikroprocesorskog upravljanja osigurava pouzdan rad i štiti kompresor kontinuiranim praćenjem operativnih parametara, što bitno smanjuje troškove rada.

Vijčani bezuljni kompresori proizvode se s namjerom da efikasno i pouzdano snabdijevaju potrošače 100% čistim bezuljnim zrakom. U srcu kompresora nalazi se inovativni 1-vijčani kompresorski element sa samo jednim pužnim vijkom na koji nasjeda par brtvenih prstenova. U ovim kompresorima voda služi kao medij za komprimiranje, brtvljenje, podmazivanje i hlađenje. Ulje za razliku od ostalih vijčanih ili rotacionih kompresora uopće nije prisutno u sistemu.
Zbog ovakve napredne konstrukcije kompresora, možemo govoriti o 100% čistom bezuljnom zraku. Ovakvi kompresori najčešće se koriste u prehrambenoj industriji gdje ulje u komprimiranom zraku ne smije doći u doticaj sa proizvodima kao i farmaceutskoj i kemijskoj industriji, auto industriji, elektro industriji te inženjerstvu i tehnologiji.
Komprimiranje se vrši u dvije komore ispod i iznad glavnog rotora, a kao rezultat sabijanja opterećenja su postala uravnotežena i opterećenja u ležajevima su značajno smanjena. Niska opterećenja ležajeva produžavaju radni vijek kompresorskog elementa i značajno smanjuju operativne troškove.
Voda ubrizgavana u kompresor podmazuje, brtvi i hladi. Izvanredna rashladna svojstva vode omogućavaju rad kompresora na niskim temperaturama čime se osigurava skoro izotermalna kompresija, mala potrošnja električne energije i najviši nivo efikasnosti za tu klasu uređaja. Uložak s membranom za reverznu osmozu filtrira ubrizgavanu vodu koja ulazi u kompresor; kao rezultat toga čistoća vode se uvijek održava na visokom nivou.
Usporedba CompAir DH – tradicionalni bezuljni kompresori
  CompAir DH Tradicionalni bezuljni kompresori
Ulje ne da
Brzina do 3500 okretaja u min. 6000 – 25000 okretaja u min.
Temperatura kompresije 60°C do 200°C
Elementi kompresije 1 2
Broj zupčanika 0 5-7
Broj ležaja 7 više od 15
Broj brtvi 2 više od 15

Tehničke karakteristike D15H – D37H
MODEL D15H D22H D375
Način hlađenja Zrak/Voda Zrak/Voda Zrak/Voda
Snaga motora [kW] 15 22 37
8 bar 10 bar 8 bar 10 bar 8 bar 10 bar
Kapacitet [m3/min] 2,30 1,80 3,50 2,89 5,86 5,04
Dimenzije [mm] 1345x880x1612 1345x880x1612 1722x920x1659
Buka [dB(A)] 68/65 68/65 71/61
Težina [kg] 672/624 691/643 960/860

/wp-content/uploads/bezuljni_kompresori_d15h_d110h.pdf

http://www.compair.com/

na upit

2 godine

osiguran

ne

osigurani

nenad

Nenad Đurđević

035 404 320

098 432 353

Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.