Hidraulične pumpe za vodu

Hidraulične pumpe za vodu

Hidraulične muljne pumpe za vodu za najteže poslove odvodnje u građevini. To su VORTEX pumpe za prljavu vodu sa velikm abrazivnim česticama. Hycon hidraulične pumpe za vodu mogu raditi na suho.
Impeler smiješten na vrhu vrtložno usmjerava vodu i centrifugalnom silom stvara vrtlog u obliku stožca. Time stvara vrlo malen kontakt između vode i impelera. S time produljuje vijek trajanja impelera. Kod drugih pumpi voda se ispumpava direktno preko samog impelera što uzrokuje brzu potrošnju impelera.
VORTEX pumpama mogu se ispumpavati čestice velikih dimenzja. Hycon hidraulične muljne pumpe imaju vrlo veliki kapacitet do 204m³/h.

Prednosti:

  • Bez električnih kabela
  • Može raditi na suho bez oštečenja
  • Vrlo visoke performanse
  • Samo nekoliko potrošnih dijelova
  • Dug vijek trajanja
  • Bez opsežne obuke operatera
  • Može se priključiti na bager ili radni stroj
  • VORTEX dizajn – reducirani troškovi
  • Visina ispumpavanja do 20 m
  • Ispumpava čestice do 74 mm

Hidraulični agregati najbolji su način za pokretanje hidrauličnih pumpi za vodu
TEHNIČKI PODACI
HWP2 HWP3 HWP4
Protok ulja lit/min 20 20-30 20-34
Maksimalni pritisak bar 172 172 172
Težina kg 7,7 11 26,7
Kapacitet m3/sat 40 80 204

Reference:

Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o.:
Hidraulični agregat HPP 18 i hidraulična pumpa za vodu HWP4” – za operativne jedinice na terenu

/wp-content/uploads/hycon_katalog.pdf

http://hycon.dk/forside.aspx

na upit

1 godina

osiguran

ne

osigurani

damir

Damir Grgurić

-

098 341 409

Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.