Kardanske pumpe za vodu

Kardanske pumpe za vodu

Pumpe za poplave

Kardanska pumpa za vodu B300 T3WGT
Kardanska pumpa za vodu B300 T3WGT
Kardanska pumpa za vodu BA400G D500
BBA kardanske samousisne centrifugalne pumpe osmišljane su kao rješenje za poplave. Dizajn omogućuje rad preko kardana te nije potreban dodatan prijenos. BBA kardanske samousisne centrifugalne pumpe idealan su izbor za hitne intervencije te ih preporučamo općinama i mjestima koja često imaju problem sa poplavama..

Tehnički podaci
Max. protok Motor Veličina čestica Izlazni priključak Težina Katalog
B140 BVGR 280 m3/h 35 kW 66 mm 6″ 275 kg Katalog
B300 T3WGT 1200 m3/h 55 kW 70 mm 12″ 1320 kg Katalog
BA400G D500 3000 m3/h 125 kW 100 mm 3x 12″ 3500 kg Katalog
Kardanska pumpa za vodu B140 BVGR
Muljna pumpa za poljoprivredu, navodnjavanje, poplave

https://www.bbapumps.com/en/products/?bba_drive=642

na upit

1 godina

osiguran

ne

osigurani

damir

Damir Grgurić

-

098 341 409

Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.