Pumpe za vodu prodaja i servis

Nudimo veliki izbor pumpi za vodu: električne potopne pumpe za vodu, motorne pumpe za vodu, hidraulične pumpe za vodu, pumpe velikog kapaciteta…

Pumpe za vodu prodaja i servis

Nudimo velik izbor pumpi za vodu renomiranih proizvođača kao što su Grindex, BBA, Endress, Hycon. Pumpe za vodu prema vrsti pogona možemo podijeliti na električne pumpe za vodu, motorne pumpe za vodu, hidraulične pumpe za vodu te kardanske pumpe za vodu. Prema vrsti namjene pumpe za vodu mogu biti namjenjene za odvodnju čiste i prljave vode sa abrazivnim česticama, odvodnju mulja i blata sa abrazivnim česticama, odvodnju korozivnih tekućina.
Ukoliko niste sigurni koja pumpa za vodu bi najbolje odgovarala vašim potrebama rado ćemo vam pomoći pri odabiru.

Električne pumpe za vodu

Električne pumpe za vodu za odvodnju čiste vode, te prljave vode sa abrazivnim česticama

Grindex drenažne električne potopne pumpe za vodu

 • Veličina čestica do 12 mm.
 • Max. visina ispumpavanja 15 -200 m
 • Protok od 6 do 350 l/s.
 • Mogu raditi na suho

Električne pumpe za vodu za odvodnju mulja, blata sa abrazivnim česticama

Grindex električne potopne muljne pumpe

 • Veličina čestica do 80 mm
 • Max. visina ispumpavanja: 9 do 40m
 • Protok: 7 – 24 l/s

BBA električne drenažne pumpe velikog kapciteta

 • Veličina čestica od 82 do 133 mm
 • Max. visina ispumpavanja: 14 – 115 m
 • Protok: 130 – 6500 m3/h

BBA električne muljne i betonit pumpe

 • Veličina čestica 86 do 105 mm
 • Max. visina ispumpavanja 20-22
 • Protok: 165 do 350 m3/h

Motorne pumpe za vodu

Motorne pumpe za vodu za odvodnju čiste i prljave vode s abrazivnim česticama

Endress motorne pumpe za vodu

 • Veličina čestica do 7 mm
 • Protok: do 883 l/min l/min

Motorne pumpe za vodu za odvodnju mulja i blata s abrazivnim česticama

Endress motorne muljne pumpe za vodu

 • Veličina čestica do 30 mm
 • Protok do 1.250 l/min

BBA Drenažne bunarske pumpe za vodu – dizel

 • Veličina čestica do 7,5 mm
 • Max. visina ispumpavanja: do 14 m
 • Protok: do 6 l/s
Muljne i betonit pumpe – dizel

 • Veličina čestica do 105 mm
 • Max. visina ispumpavanja 17-22
 • Protok: 150 do 370 m3/h

Hidraulične pumpe za vodu


Hycon hidraulične pumpe za vodu za odvodnju čiste i prljave vode, te mulja i blata s abrazivnim česticama

 • Veličina čestica do 38-74 mm
 • Max. visina ispumpavanja : 14-28 m
 • Protok: 40 do 204m³/h.

Kardanske pumpe za vodu

BBA kardanske pumpe za vodu za odvodnju čiste i prljave vode s abrazivnim česticama

 • Veličina čestica do 70 mm
 • Max. visina ispumpavanja : 14 m
 • Protok: 1200 m3/h

Reference:

Međimurska hidrogradnja: Grindex drenažne električne potopne pumpe za vodu – 2x Minor N drenažne pumpe i 3x Mini drenažne pumpe


Integral inženjering d.o.o.: trofazne električne potopne pumpe za vodu Grindex Matador N, izlazni priključak 6″, radna snaga 18 kW, max. visina dobave 40 m, mogu raditi na suho.

JVP Slano: Drenažna električna potopna pumpa Master N, 6″, 10 kW, “soft sart”, kapacitet do 60 l/s, visina pumpanja do 40 m

na upit

1 godina

osiguran

ne

osigurani

damir

Damir Grgurić

-

098 341 409

Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.